Formy akné

Voľným okom neviditeľný mikrokomedón je prekurzorom (východiskovou látkou) všetkých typov klinických prejavov akné. Postupné hromadenie produkovaného mazu (v uzatvorenej dutine vlasového vačku), vedie k jej zväčšovaniu, a k vzniku prvého, nezápalového, voľným okom pozorovateľného prejavu akné – komedónu. Rozlišujeme dva typy komedónov: otvorené a uzatvorené.

  • Otvorené komedóny majú ústia rozšírené, a javia sa ako čierne body na úrovni kože, alebo ako mierne vyvýšené, nad úroveň okolitej kože. Majú priemer 1 – 5 mm. Ich čierna farba je daná refrakciou svetla; po vytlačení je ich obsah belavej farby. Otvorené komedóny môžu ustúpiť aj spontánne – po uvoľnení svojho obsahu na povrch kože. Ak k tomu nedôjde, vyvíjajú sa z nich zápalové prejavy akné.
  • Uzatvorené komedóny majú ústie voľným okom neviditeľné. Javia sa ako tuhé, drobné vyvýšeninky belavej farby, s priemerom 1 – 5 mm. Postupnou akumuláciou mazu sa komedón zväčšuje, až nakoniec praskne, čím sa obsah uvoľní do okolitého tkaniva, čo spôsobí zápalovú reakciu.

Pri povrchovom procese sa vyvíja hnisavá vyrážka belavej farby, s červeným zápalovým lemom. Pri zápalovom procese v hlbších vrstvách kože vzniká tuhá vyrážka červenej farby, s priemerom do 1 cm, vystupujúca nad úroveň okolitej kože. Prejavy povrchovej formy akné sa zvyčajne hoja bez jaziev.

Klinickými prejavmi ťažkej, hlbokej formy akné, sú uzly. Predstavujú rozsiahle, hlboko uložené zápalové ložiská okolo viacerých susediacich vlasových folikulov. Na dotyk sú bolestivé. Ide o tuhé útvary červenej farby, ktoré niekedy navzájom splynú, čím vzniknú fistuly, z ktorých môže na povrch kože vytekať hnisavo-krvavý obsah. Hoja sa vo forme jaziev.

Najťažšou formou akné je akné fulminans, keď sa u pacientov (popri zápalových prejavoch akné) vyskytujú opuchy, bolesti kĺbov a horúčka.

Odporúčané produkty